Αποτεφρώσεις

 

Το Γραφείο Τελετών Βεντουρή διαθέτει εμπειρία στην αποτέφρωση της σορού στο εξωτερικό και ήδη είναι το μοναδικό γραφείο στη Ζάκυνθο που έχει αναλάβει και διεκπεραιώσει αποτεφρώσεις.

Στα άρθρα 1 & 2 του Προεδρικού Διατάγματος αναφέρεται ότι: «επιτρέπεται η αποτέφρωση νεκρών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, των οποίων οι θρησκευτικές πεποιθήσεις επέτρεπαν τη μετά θάνατον αποτέφρωση.

Προϋπόθεση για την αποτέφρωση είναι η προηγούμενη ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωση του θανόντος για τη σχετική επιθυμία του ή αντίστοιχη δήλωση συγγενών του, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έως και τετάρτου βαθμού».